“พลังท้องถิ่นไท” และ จัดงานสืบสานตำนานไก่ชนไทย ครั้งที่ 1 เล็ง เสนอ ก.มหาดไทย

ข่าวไก่ชนออนไลน์

ข่าวไก่ชน

“พลังท้องถิ่นไท” และ จัดงานสืบสานตำนานไก่ชนไทย ครั้งที่ 1 เล็ง เสนอ ก.มหาดไทย

จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย หนุน อาชีพไก่ชนเต็มรูปแบบ หวังสร้างรายได้เกษตรกร*วันที่ 29 เม.ย.และ นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทเป็นประธาน ข่าวไก่ชนออนไลน์ ปิดงานมหกรรม สืบสานตำนานไก่ชนไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน อัญมณีมีชีวิต. นครชัยบุรินทร์ คาราวานไก่ชนออนทัวร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมทั้ง มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดไก่ชนประเภทต่างๆๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านไผ่งาม ม.7 อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยกล่าวว่า พรรคมีนโยบายสนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน สนับสนุนในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชน ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น* สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้โดยปศุสัตว์ หมอและผู้เชี่ยวชาญจากลำพูน การเลี้ยงไก่ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการชนไก่และการซ้อมไก่ ตัวอย่างแบบมาตรฐาน สนามชนไก่และสนามซ้อมไก่ อีกทั้งยังมีการประกวดไก่พื้นเมืองไทยสวยงามอีกด้วย.ซึ่งด้านนายประนอม โพธิ์คำ เลขาธิการพรรคฯ กล่าว เราเป็นพรรคท้องถิ่น ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของชาวบ้าน

 

และเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ชนและพื้นเมืองไทยให้เกิดรายได้ บุคคลเหล่านี้ซ้อมไก่หรือตีไก่ยังเกิดปัญหาเรื่องการผิดกฎหมาย จึงได้ปรึกษากับหัวหน้าพรรค เพื่อสร้างคุณค่าไก่ชนของพี่น้องประชาชน และจัดงานมหกรรม สืบสานตำนานไก่ชนไทยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้นมาโดยพรรคจะส่งเสริมอาชีพไก่ชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยการมีสนามซ้อมชนไก่ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำไปเสนอกระทรวงมหาดไทย ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเห็นชอบในอาชีพการเลี้ยงไก่สวยงามและไก่ชน เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจอีกด้วยด้านนายประนอม โพธิ์คำ เลขาธิการพรรคฯ กล่าวว่า เราเป็นพรรคท้องถิ่น ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของชาวบ้าน และเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ชนและพื้นเมืองไทยให้เกิดรายได้ บุคคลเหล่านี้ซ้อมไก่หรือตีไก่ยังเกิดปัญหาเรื่องการผิดกฎหมาย จึงได้ปรึกษากับหัวหน้าพรรค เพื่อสร้างคุณค่าไก่ชนของพี่น้องประชาชน และจัดงานมหกรรม สืบสานตำนานไก่ชนไทยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้นมาโดยพรรคจะส่งเสริมอาชีพไก่ชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยการมีสนามซ้อมชนไก่ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำไปเสนอกระทรวงมหาดไทย ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเห็นชอบในอาชีพการเลี้ยงไก่สวยงามและไก่ชน เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจอีกด้วย.