ไก่ชนออนไลน์ 5 9 2022

ไก่ชนพันธุ์ทองแดงหางดำ

ข่าวไก่ชนออนไลน์

ไก่ชนประเภททองแดงหางดำ ไก่ชนสายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์แท้แต่ว่าโบราณ

ทราบได้ยุคอยุธยา ตอนพบปะกรุงหงสาวดีจัดให้มีการชนไก่ หน้าพระที่นั่งพระเจ้าบุเรงท่วม สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชครั้นเมื่อยังทรงอาศัยอยู่หงสาวดี ได้มีตรัสให้สมเด็จพระน้องยาคุณ พระเอกาทศรถยนต์ นำไก่ไทยไปร่วมชนในปาร์ตี้กรุงหงสาวดีครั้งนั้นด้วยไก่ทองแดงหางดำ ได้ไปสร้างชื่อเอาชนะไก่เมียนมาร์ได้โดยง่าย

แหล่งเกิด ไก่ทองแดงหางดำ มีต้นกำเนิดอยู่ธรรมดา ไก่ดังในอดีตสมัยที่ เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี อยุธยา จ.ชลบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ ไก่ทองแดงหางดำ เป็นไก่ขนาดกึ่งกลาง น้ำหนักโดยเฉลี่ยเพศผู้คร่าวๆ 3-3.5 โล ตัวเมีย 2.5-3 กิโลกรัม สีของเปลือกไข่และลูกไก่ เปลือกไข่สีน้ำตาลอมแดง ลูกไก่สีแดง ทั้งตัวแบบไก่โร้ดไอร์แลนด์เรด ปาก แข็ง เล็บ เดือยสีเหลืองอมแดง ตาสีแดงอ่อน อาจารย์พนได้เป็นผู้บอกข้อมูล