พันธุ์ไก่

ไก่เลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบไหนดี

ข่าวไก่ชนออนไลน์

ทีเด็ดไก่ชนป่าก๋อยสายทุบหลัง ขยันบินตีหนัก ต้องที่เราเท่านั้น

การสืบทอดพันธุกรรมของไก่ชนระหว่างพ่อกับแม่ไก่นั้น 70% ลูกไก่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากแม่ และได้รับมาจากพ่อเพียง 30% เท่านั้น ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกแม่ไก่ด้วย ไก่สายพันธุ์ป่าก๋อยเป็นไก่พื้นเมืองที่มีรูปร่างล่ำเตี้ย เป็นไก่ที่มีรอยเล็ก มีชั้นเชิงดี มีความเร็ว จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 2 – 2.7 กิโลกรัม การคัดเลือกแม่ไก่สายพันธุ์ป่าก๋อย ต้องเลือกจากสายที่มีปากจับเก่งปากไว ลำหนัก เป็นสายที่มีความเก่งไม่แพ้กับสายของพ่อพันธุ์

การเลือกพ่อพันธุ์ไก่ป่าก๋อยเราก็ต้องดูที่ลีลาชั้นเชิง เรื่องของการยืนระยะได้ดีเป็นหลัก และให้ดูที่ลักษณะโครงสร้าง รูปร่างของไก่พ่อพันธุ์เพื่อที่ผสมออกมาแล้วจะได้รูปร่างของไก่ตามที่ต้องการ ซึ่งก็มีสูตรบางสูตรที่มีการนำมาใช้ในการพัฒนาไก่สายพันธุ์ป่าก๋อย คือ การผสมไก่สายพันธุ์ป่าก๋อยที่เก่งๆนั้นจะต้องให้เหลือป่าก๋อยอยู่ประมาณ 25 – 50 % เท่านั้น

พันธุ์ไก่

โดยที่เหลืออาจจะเป็นไก่ชนสายพันธุ์พม่า ไก่สายพันธ์ประสมหรือไก่สายพันธุ์ที่ชื่นชอบ โดยไก่ป่าก๋อยที่มีความพร้อมที่จะนำมาครอบสุ่มนั้น ควรที่จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 10 – 12 เดือนขึ้นไป ถ้าได้เกิน 12 เดือนขึ้นไปก็จะยิ่งดี ส่วนไก่ที่มีอายุน้อยกว่านี้ไม่ขอแนะนำ สภาพร่างกายภายนอกของไก่ที่เรานำมาครอบสุ่มเลี้ยงต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จะต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ดวงตาสดใส กิริยาท่าทางยืน เดิน วิ่ง ต้องสง่าตัวตรง น้ำขนต้องเป็นมันวาวหรือดูแล้วสภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรงดี

และให้ดูสภาพร่างกายระบบภายด้วย ส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องระบบหายใจ โดยไก่ป่าก๋อยที่มีความพร้อมความสมบูรณ์ต้องหายใจที่สม่ำเสมอ ลมหายใจต้องไม่มีกลิ่น ถ้าไก่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์หรือมีความพร้อมจะไม่ปรากฏอาการดังกล่าวนี้ออกมา

นอกจากนั้นให้ดูที่ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายของเขาด้วย ว่าอยู่ในสภาพที่ปกติหรือไม่ และความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ถ้าไก่ที่พร้อมกระดูกต้องแข็ง ไม่มีส่วนใดที่หักหรือเดาะ โดยสังเกตได้ขณะที่ไก่ยืนหรือเดินเขาจะสามารถทรงตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และผู้เลี้ยงก็สามารถสังเกตได้ขณะที่เช็ดน้ำ โดยการจับลูบคลำกระดูกทั่วร่างกายของไก่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดหักหรือผิดปกติ เพราะหากโครงสร้างของกระดูกไม่ดีแล้วระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นก็จะไม่ดีไปด้วย และไก่ชนต้องมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคึกคัก ไม่เงียบหงอยผิดปกติและที่สำคัญต้องไม่มีอาการป่วยใดๆ